Najava: Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Stomatologija & umjetnost”

Udruženje stomatologa Republike Srpske (USRS) organizuje 09. decembra 2017. godine simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Stomatologija & umjetnost”, koji će biti održan u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjoj Luci. Na simpozijumu će biti prisutni predavači: Dr med. dent Hrvoje Starčević Dr Igor Ristić Prof. Dr Božidar Pavelić Prof. Dr Zoran Vulićević Prof. Dr…