Novosti

Udruženje stomatologa Republike Srpske (USRS) organizuje 13. aprila 2019. godine simpozijum sa međunarodnim učešćem “Protetika od A do Ž”, koji će biti održan u turističko-ugostiteljskom kompleksu “Stara Ada” u Banjoj Luci.

Simpozijum je tematski posvećen protetici te nam je zadovoljstvo najaviti cijenjene predavače sa vrlo aktuelnim i atraktivnim temama iz oblasti protetike i estetske stomatologije:

  • Prof. Dr Selim Pamuk
  • Prof. Dr Marko Jakovac
  • Doc. Dr Miodrag Šćepanović
  • Dr Igor Ristić
  • Dr Siniša Kovačević
  • Mr. Sci. Uwe Greitens

Rana kotizacija, do 1.aprila, iznosi 100 KM. Poslije 1. aprila 150 KM, a na dan simpozijuma, 13. aprila, iznosiće 200 KM. Uplate se mogu izvršiti na žiro-račun Udruženja: 199-563-00305514-92 Sparkasee Bank DD BiH.

Članovi Udruženja stomatologa Republike Srpske NE PLAĆAJU kotizaciju.